Logo SCO 2005

SCO 2005

Přednášky zaplnily posluchárny 25. a 26. května proběhla v Brně na půdě Fakulty informatiky mezinárodní odborná konference s názvem SCO (Sharable Content Objects) 2005. Jejím tématem byla elektronická podpory výuky. Diskutovali jsme o zkušenostech s existujícími systémy pro její správu (LMS), tvorbou výukových kurzů a podporou její přenositelnosti, standardizaci kurzů, využití multimédií, mezinárodní a meziuniverzitní spolupráci, trendy a vizemi do budoucna atd. Konference se zúčastnilo přes 160 účastníků z ČR, SR a Rakouska. Všem účastníkům, zejména přednášejícím, děkujeme. A jaké byly na konferenci SCO 2005 ohlasy?

Aktuálně:

  • Informace o ročníku 2006
  • Záznamy všech přednášek jsou k dispozici zde
  • V červnovém čísle časopisu muni.cz vyšel článek o konferenci.
  • V Digitální knihovně fotografií MU jsou k dispozici fotografie z konference.
  • Můžete nahlédnout do brožury s programem a dalšími informacemi, kterou dostali účastníci konference.
  • Postupně zveřejňujeme prezentace k jednotlivým příspěvkům. Najdete je na stránce s abstrakty.
  • Po drobných úpravách zveřejňujeme finální program konference. Můžete si tedy již rozmyslet, které části programu vás zajímají. Pokud by ještě některá z přednášek vypadla, nebudeme jiné přesouvat.
  • Doplnili jsme abstrakty příspěvků a informace o sborníku.

Termíny

  • Konference: 25. a 26. května 2005