Logo SCO 2005

Vložné

Vložné

Vložné po 10. květnu na konferenci činí 500,- Kč (vč. DPH) a zahrnuje organizační náklady spojené se zajištěním konference, vydání tištěného sborníku a občerstvení v průběhu konference. Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování.

Pro účastníky z MU (včetně studentů) je vstup na konferenci zdarma, bez nároku na tištěný sborník. Zájemci si mohou sborník zakoupit.

Vložné uhraďte na účet dle pokynů při registraci.

Ubytování

Ubytování zajišťujeme pro zájemce v hotelu nebo na kolejích. Prosíme, účastníky, mají-li zájem o ubytování, aby při registraci uvedli do příslušného formuláře typ ubytování. Náklady spojené s pobytem si hradí účastníci sami.
Hotel Vinařská, dvoulůžkový pokoj, cena 500 Kč/noc (250 Kč/osoba/noc). K ubytování bude možno objednat i snídani (za 60,- Kč).
Kontaktní osoba: Mgr. Nina Hrtoňová, MU Brno, ÚVT Mail:nina(@)ics(.)muni(.)cz

Způsob platby

Částku převeďte na účet:
Majitel účtu: Masarykova universita, Brno
Banka: Komerční banka a.s.
Číslo účtu/kód banky: 85636621/0100
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621 (pro platby ze zahraničí)
Variabilní symbol (nutné!): 3355002805
Specifický symbol (nutné!): svůj specifický symbol se dozvíte po registraci, je nutný pro identifikaci platby

IČO MU: CZ00216224

Kontakt sco2005(@)fi(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz