Logo SCO 2005

Výbory

Záštitný výbor

doc. PhDr. Josef Krob, CSc., Filozofická fakulta MU v Brně (proděkan)
doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., Univerzita v Hradci Králové (rektorka)
doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc., Ústav výpočetní techniky MU v Brně (zástupce ředitele)
Ing. Martin Kvizda, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně (proděkan)
RNDr. Petra Poulová, Fakulta informatiky a managementu UHK (proděkanka)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., MU v Brně (prorektor)

Šéfem přípravy konference a níže zmíněných výborů je RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., (Fakulta informatiky MU v Brně).

Programový výbor

prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
RNDr. Petr Sojka, Ph.D., Fakulta informatiky MU v Brně
RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., Fakulta informatiky MU v Brně

Organizační výbor

Mgr. Tomáš Gregar, FI MU Brno (logotyp, design webu, plakátu a obálky sborníku)
Mgr. Nina Hrtoňová, ÚVT MU Brno (ubytování)
Petr Křivánek, FF MU Brno
Monika Kváčková, DiS, FF MU Brno (propagační materiály, jazykové korektury)
RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU Brno (sponzoři, program, finance)
Adam Rambousek, FI MU Brno (web, registrace, konverze článků)
RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU Brno (sborník, program)
Mgr. Jaroslav Šmarda, ÚVT MU Brno

Výbor pro výběr loga

doc. Mgr. Vítězslav Švalbach, AGDaMM FI MU Brno
doc. Ing. Jiří Sochor, CSc., FI MU Brno
RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU Brno
Mgr. Tomáš Gregar (nehodnotí)

Kontakt sco2005(@)fi(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz