Logo SCO 2005

Pozvánka

doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc.,
rektorka Univerzity Hradec Králové


a

prof. PhDr. Petr Fiala, PhD.,
rektor Masarykovy university v Brněsi vás dovolují pozvat na

2. ročník konference o e-learningu

SCO 2005

DATUM: 25. - 26. 5. 2005

MÍSTO: Fakulta informatiky, Botanická 68a, 602 00 Brno


Plán konference:
předběžně plánujeme dvoudenní setkání na Fakultě informatiky, kterého by se měla zúčastnit co nejširší veřejnost zabývající se e-learningem.

Pro přiblížení:
. zástupci univerzit z řad vyučujících i z řad studentů
. zástupci komerčních firem zabývajících se e-learningovými řešeními
. správci e-learningových systémů, tutoři
. osoby zabývající se e-learningem pro platformu základního školství
. zástupci města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva školství, informatiky
. osoby s bohatými e-zkušenostmi, osoby v e-začátcích
. osoby, pro které je „e“ neznámou v rovnici s výsledkem „learning"


Zajímají nás vaše zkušenosti s e-learningem ve vaší organizaci, v republice,
v zahraničí, zejména pak:
- diskuse nad současným stavem e-learningu
- kam podle vás e-learning směřuje
- čím může e-learning obohatit stávající systémy vzdělávání a naopak

Zajímá vás, jak to děláme my?
Nás určitě zajímá, jak to děláte Vy.
Pojďme se podívat, jak to dělají ostatní!

Další informace a přihlášky: http://sco2005.fi.muni.cz

Kontakt sco2005(@)fi(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz