Logo SCO 2005 (navrh
			T. Gregar)

E-learning přichází: sborník SCO 2005

obalka sborniku SCO 2005 (navrh T. Gregar)

Petr Sojka, Tomáš Pitner (editoři):

SCO 2005

Sborník druhého ročníku konference o e-learningu  --- SCO 2005, Brno, ČR, 25.–26. 5. 2005.
Datum publikace: 24. května 2005.
 
ISBN 80-210-3699-0 
x + 250 stran, publikovalo vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně
 
Kniha obsahuje 39 recenzovaných příspěvků konference, včetně tří zvaných přednášek. Články jsou ve sborníku členěné do devíti tematických oblastí. Autorský a tematický rejstřík.
Kniha je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky -- e-learningu.
 
Obsah
Abstrakty příspěvků do sborníku
Předmluva a úvodní stránky
Kolofón, tematický a autorský rejstřík
Objednávky

Obsah

Je dostupný ve formátech PostScript a PDF.

Abstrakty článků ve sborníku

Můžete si brouzdat v seznamu abstraktů článků přijatých do sborníku SCO 2005.

Předmluva a úvodní stránky

jsou dostupné ve formátech PostScript a PDF.

Kolofón, tematický a autorský rejstřík

Závěrečné stránky sborníku jsou dostupné ve formátech PostScript a PDF.

Objednávky

Do vyprodání nákladu je ještě možno zakoupit sborník (270 Kč s DPH), včetně CD-ROMu s elektronickou verzí, v knihkupectví Mareček.
Kontakt: sco2005(@)fi(.)muni(.)cz Webmaster: xrambous(@)fi(.)muni(.)cz